La dolcezza obliqua di Elizabeth

poesie di Elizabeth GRECH traduzione da Kevin SALIBA
introduzione di Davide Rondoni

 

Elizabeth Grech sfida la iperletterarietà della poesia (lei plurilingue e traduttrice) con una immersione nelle zone insidiose della intimità. Nei versi di seguito fa da padrone il riconoscimento erotico e amoroso, altrove l'amore di figlia e di madre. La sfida è portata con delicatezza e consapevolezza, con ultrasuoni che vengono da oriente e da mitologie rese quotidiane. Una raffinata poesia che fa da cerniera di bellezza discreta ma potente tra le tante anime del Mediterrano, luogo oggi senza pace che ha bisogno del ristoro di voci come queste per tornare a sentire la profonda ricchezza dell'anima e dell'essere vivi.

Elizabeth Grech è traduttrice letteraria du CIHEAM (Centre international des hautes études agronomiques méditerranéens) anche di scrittori maltesi come John Aquilina, Clare Azzopardi, Norbert Bugeja, Antoine Cassar, Adrian Grima et John Portelli. Scrive poesie in lingua maltese da quindici anni. Sta per pubblicare la sua prima raccolta di poesie, frattanto sono apparse in parte su alcune riviste e lette in alcuni festival internazionali di poesia, come in Tunisia e prossimamente in Macedonia.

Baħar

 

Inbill is-swaba ta’ saqajja
fik
u int,
tbaħbaħli ħsibijieti,
tlaħlaħli dmijieti.

Nixxaħxaħ fik
u niled
il-ġwienaħ
f’dahri.

Mare

 

Immergo le dita dei piedi
in te,
e tu
mi sciacqui i pensieri,
mi risciacqui il sangue.

Mi avvolgo in te
e faccio nascere
ali
sulla schiena.

Leħnek

 

Hemm il-ħsejjes, il-kliem
il-ħmura ħajja,
id-demm il-laħam il-qalb
ta’ żewġ artijiet
imdendlin
bejn baħar u baħar
fik, binti.
L-armonija li ġġorr
f’ponot subgħajk
mifruxa aktar minn tiegħi.
U nitgħaxxaq naraha
ħierġa minn qalbek
il-mużika barranija
ta’ leħnek Malti.
Leħnek ta’ ġewwa.
Leħni għamiltu leħnek.
Il-ġebla tiegħi tridha tiegħek.
Lanqas hemm bżonn ngħallmek
għax kollox jinsab fik
u l-qamar tiegħek
ġa jaf kollox.
Kollox.
Sal-iċken stilla.

La tua voce

 

Ci sono i suoni, le parole,
il rossore vivo,
il sangue la carne il cuore
di due terre
sospese
tra un mare e l’altro
dentro di te.
L’armonia che porti
sulle dita dei piedi
è più diffusa della mia.
E mi diletto a vedere
uscire dal tuo cuore
la musica straniera
della tua voce maltese.
La tua voce è familiare.
Hai fatto tua le mia vita.
Vuoi rendere tua la roccia mia.
Non ho bisogno d’insegnarti niente,
perché in te c’è ogni cosa
e la tua luna
già sa tutto.
Tutte le cose.
Sino alla più piccola stella.

Jien u int

 

Jien u int
niltaqgħu hemm,
fl-ispazji ta’ bejn l-ispazji,
fl-ispazji ta’ bejn is-snin.
Sadattant,
il-pjaneta tiegħi
għadha ddur żugraga
f’galassji oħra.

Jgħaddu s-snin
u nerġa’ nsibek
ħiereġ minn abbissi ilma
fejn saħħrek
il-kant tas-sirena tifla
u nessiek min int.

Narak ħiereġ għajjien
u nilqgħek fil-ħajta dawl
li qed tleqq f’wiċċi.
Miegħi kun raġel.
Kun raġel
u midd rasek fuqi.
Ħallini nħoss subgħajk
ipenġu ċrieki
ġo xagħri.

Irridek raġel.
Għax jien baħar miftuħ
nistenniek
tgħum ġo fija.
Wennisni u nwennsek
sa ma nħallik terġa’ tmur,
ħieles,
sakemm
ilaqqgħuna s-snin
fl-ispazji ta’ bejniethom.

Io e te

 

Io e te
ci incontriamo lì,
negli spazi fra gli spazi,
negli spazi tra gli anni.
Intanto,
il mio pianeta
continua a girare a vuoto
in altre galassie.

Scorrono gli anni
e ti ritrovo
uscendo d’un abisso d’acqua
laddove restasti incantato
col canto della bimba sirena
che ti fece scordare chi sei.

Ti vedo emergere sfiancato
e t’accolgo nel filo di luce
che risplende sul mio viso.
Sii un uomo con me.
Sii un uomo
e poggia la testa su di me.
Lasciami provare le tue dita
disegnando dei cerchi
nei miei capelli.
Voglio un uomo.
Perché sono un mare aperto
che aspetta
che nuoti dentro di me.
Rincuorami, e ti rincuoro
finché ti lascerò andare di nuovo,
libero,
fin quando
gli anni ci faranno incontrare ancora
fra i loro spazi.

Allat nisa

 

Ninħall fl-iswed t’għajnejk
u f’għajnejja jinbet il-ward.
Taf li naf
li qed tagħmel tabirruħek
li m’hemm l-ebda ħjiel
ta’ tqanqila.
Narak tissaħħar
imma tibża’
u ddawwar wiċċek
għax taf min jien,
taf li ġejja
mill-kustilja tal-allat nisa,
mill-ġebla tal-mara r-rieqda.
Imma naf li taf
li xi darba
għad tgħum
fil-baħar mistur f’sidri.

Dee femmine

 

Mi sciolgo nel nero dei tuoi occhi
ed ecco che sbocciano rose nei miei.
Sai che so
che fai finta
di non provare
alcun tipo
di stimolo.
Ti vedo rapito
ma temi
e giri il volto
perché sai chi sono,
sai che provengo
dalla costola delle dee femmine,
dalla pietra della donna dormiente.
Ma so che sai
che un giorno
nuoterai
nel mare celato
del mio seno.

Mera

 

Ħarist
fil-mera
u
flok
lili
nnifsi
rajt
lilek,
titbissimli.
Dawwart
rasi
u
lmaħt
farfett
mistrieħ
mitluq
fuq
spallti.

Specchio

 

Guardai
allo
specchio
e
invece
di
me
vidi
te,
sorridevi.
Girai
la testa
e
vidi
una
farfalla
posata
ferma
sulle
mie
spalle.

Gżejjer

 

Ħudni miegħek
ngħaddu l-linji mkemmxa,
insewwu t-tiċrit
tal-Mediterran.
Jekk hemm post għalija,
ħallini ninħall
bejn il-fili rotob
ta’ laħmek.
Ħallini nsensel,
indendel
kullana rand
bejn il-gżira tiegħek
u tiegħi.
Ejja,
serraħ rasek
fuq spallti,
ħalli ħsibijietek
jitbaħħru
fir-riħa taċ-ċedru
ħierġa mill-malji
li nsiġtli f’xagħri.

Isole

 

Portami con te
a stirare le linee rugose,
a sanare gli squarci
del Mediterraneo.
Se c’è spazio per me,
lasciami fondere
tra le pieghe soffici
della tua carne.
Lasciami annodare,
fammi appendere
una collana d’alloro
tra la tua isola
e la mia.
Vieni,
poggia la testa
sulle mie spalle,
lascia che i tuoi pensieri
si spargano
nell’odore del cedro
che esala dalle trecce
che m’hai tessuto nei capelli.

Lascia un commento